จิตอาสา อำเภอต่างๆใน จ.ลำปาง ลงพื้นที่ออกสำรวจ กำจัดแหล่งน้ำขัง พร้อมแนะประชาชนดูแลตนเองจากโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 427 ครั้ง

     เหล่าจิตอาสาในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชน ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมกันนี้ยังได้ทำการแนะนำให้ประชาชน กำจัดแหล่งน้ำขัง บริเวณโดยรอบของตัวบ้าน และดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพักอาศัยของยุง

     สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีผู้ป่วยสะสมรวม 120 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยแยกเป็นรายอำเภอตามลำดับดังนี้ อ.ห้างฉัตร 60 ราย อ.วังเหนือ 23 ราย อ.เมือง 15 ราย อ.เกาะคา 12 ราย อ.เถิน 5 ราย อ.สบปราบ 3 ราย อ.เมืองปาน 1 ราย อ.แจ้ห่ม 1 ราย สำหรับในพื้นที่ อ.เสริมงาม อ.แม่พริก อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว ไม่มีรายงานพบผู้ป่วย

     อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ