สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ปรับมาตรการเลือกตั้งแบบ New Normal

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 330 ครั้ง

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร พนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ห้องประชุมกาสะลอง และห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังลำปาง มีการจัดอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิ.ย.63 จำนวน 5 อำเภอ รวม 386 หน่วย เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงรูปแบบแนวทางการเลือกตั้งในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและเชียงใหม่ น.ส.เพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ อ.เกาะคา ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับอำเภอเกาะคา มีจำนวน 115 หน่วย ตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมไว้ จำนวน 1,150 คน สำหรับวันนี้เป็นการอบรมวันสุดท้ายมี 9 หน่วย รวม 63 คน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ