สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำวัง แก้ปัญหาผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 459 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง ช่วงไหลผ่านชุมชนเมือง เขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยลงพื้นที่สำรวจ ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามพารามิเตอร์ภาคสนามเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวนทั้งหมด 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 สะพานฝายยาง จุดที่ 2 สะพานออเร้นจ์ จุดที่ 3 สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จุดที่ 4 สะพานช้างเผือก จุดที่ 5 สะพานเขลางค์นคร และจุดที่ 6 สะพานเสตุวารี เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

การลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้นครั้งนี้ พบว่า สภาพแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง มีลักษณะโดยรวม ปริมาณน้ำน้อย ใสและมีสีเขียวขุ่น ไหลช้าและนิ่ง ตามลักษณะของร่องน้ำแต่ละช่วงลำน้ำ เกิดเป็นสันดอนทรายข้างลำน้ำ บริเวณจุดเก็บที่ 2, 5 และ 6  บริเวณใต้ผิวน้ำมีสาหร่ายและพืชน้ำกระจายทั่วทั้งลำน้ำ พบมีบัวขึ้นปกคลุมผิวน้ำมากกว่าร้อยละ 20 ถึง 50 บริเวณช่วงจุดเก็บที่ 1 ถึง 3 พบคราบน้ำมันลอยทั่วไปบนผิวน้ำ บริเวณจุดเก็บที่ 3 โดยพบมากบริเวณปลายท่อน้ำทิ้ง พบถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษอาหาร เศษไม้ กระจายตลอดช่วงลำน้ำวัง ร้อยละ 5 ถึง 20 บริเวณช่วงจุดเก็บที่ 1 ถึง 5  ข้างลำน้ำตลอดสาย พบการระบายน้ำทิ้ง บริเวณจุดเก็บที่ 3 และ 4 พบการระบายน้ำทิ้งจำนวนมาก จุดเก็บที่ 2 ถึง 4 พบมีการติดตั้งน้ำพุ จากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณกลางลำน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ด้านช้ายบริเวณจุดที่ 2 มีการขุดลอกร่องน้ำ ทำให้น้ำมีลักษณะขุ่น และมีตะกอนดิน ตลอดด้านข้างลำน้ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำวังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้มีเเผนการดำเนินงานในการเก็บตัวอย่างน้ำแม่น้ำวัง และตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวนทั้ง 6 จุด เดือนละ 1 ครั้ง และเมื่อประเมินผลคุณภาพน้ำแล้วเสร็จ จะได้มีการส่งมอบข้อมูลผลการทดสอบ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำวัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ