รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 349 ครั้ง

     ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้สำหรับควบคุมการปิดเปิดบานระบายของตัวเขื่อน พร้อมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบริเวณที่ทำการโครงส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซึ่งเขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำปาง โดยปัจจุบันภายในเขื่อน มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 49.521 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46.62 ของความจุอ่าง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการวางแผนการจ่ายน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ประชาชนมีใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแลง

     ในส่วนสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณเก็บกักรวมกันทั้งสิ้น 492.635 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 141.389 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางด้านหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ถึงปริมาณน้ำต้นทุน และได้มีการแนะนำเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อลดความเสียหายทางด้านผลผลิต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ