กฟผ.แม่เมาะ มอบเงิน 4 รพ. ใน จ.ลำปาง สนับสนุนการป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 390 ครั้ง

     นายบัณฑิต  จารุเนตร วิศวกรระดับ 11 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ เป็นตัวแทนมอบงบสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวน 450,000 บาท แก่โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

     เพื่อเป็นงบสำหรับนำไปใช้บริหารจัดการภายในโรงพยาบาล อาทิ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น

     ซึ่งที่ผ่านมา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ รวมถึงงานด้านสาธารณะประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไปสู่วงกว้าง และการสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจซบเซา  

     อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปพื้นที่สาธารณะ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ