เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับสมัครผู้ป่วยพาร์กินสัน เพื่อรับไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 469 ครั้ง

     นางจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่อรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ปี 2563 ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่จังหวัดลำปางติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน/ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเป็นผู้ออกให้ ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร นอกจากนี้จะต้องยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสัน ในการประเมินอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออกเมื่อได้รับการร้องขอ

     ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญตามข้อเท็จจริง และส่งให้สภากาชาดไทยพิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง 0 5421 7758

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ