รมว.ศธ. จับมือเครือธุรกิจการโรงแรม-บริการ เร่งพัฒนาหลักสูตร ยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 455 ครั้ง

ในการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษด้านการโรงแรมระดับอาชีวศึกษา โดยมีนาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประฃุม และนายอนุชา บูรพ​ชัยศรี​ เลขา​นุการรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, ผู้แทนเครือข่ายธุรกิจการโรงแรมและการบริการ อาทิ Wrightman Corporation, Interpath, Dusit Thani, Minor International ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวง​ศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้หารือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการโรงแรมและการบริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการโรงแรมสำหรับอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 2829 พฤษภาคม 2563 และร่วมกันอภิปรายเพื่อสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้านการโรงแรมและการบริการ เพื่อให้ สอศ. ได้นำข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว

ขณะนี้ ได้ปรับปรุงและวางโครงสร้างของหลักสูตรด้านการโรงแรมอาชีวศึกษาไว้แล้ว โดยหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่มีความครบถ้วน ทั้งในเรื่องของการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรมและการบริการ รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นให้กับการเรียนการสอน ที่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานได้ จึงขอขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และยินดีให้การสนับสนุนหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะขยายผลรูปแบบความร่วมมือนี้ ไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ด้วย เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ