สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยรายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 463 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยการจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่ารองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน และได้ส่งรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 105 สินค้า 806 รายการ ผู้ผลิต จำนวน 89 ราย
เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ได้เสนอรายการสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันมีรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 107 สินค้า 846 รายการ ผู้ผลิต 92 ราย กรมการค้าภายในขอส่งรายการสินค้าของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dit.go.th/โครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ