สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ จ.แพร่ ตรวจสอบไกล่เกลี่ยกรณีประชาชนได้รับผลกระทบทางเสียง จากโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 451 ครั้ง

     เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ลงพื้นที่ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง จากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวน ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ที่เกิดจากการใช้ไม้ขนาดใหญ่เป็นวัตถุดิบ เข้าสู่การย่อย บด สับ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

     ในขณะที่มีการตรวจสอบ ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า โรงงานมีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นปกติ โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นไม้ปีก หรือไม้ขนาดเล็กในการย่อย บด สับ ทำให้ระดับเสียงลดลง ซึ่งชาวบ้านผู้ร้องสามารถยอมรับระดับเสียงที่เกิดขึ้นในระดับนี้ได้

     ทางด้านเจ้าหน้าที่จึงได้ไกล่เกลี่ยและให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกันเสียงโดยการเลือกใช้ไม้วัตถุดิบขนาดเล็กทดแทน ที่สามารถลดเสียงรบกวนจากการผลิตลง ให้แก่เจ้าของโรงงานผู้ถูกร้องในการประกอบกิจการ เพื่อบรรเทาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ร้อง โดยทั้งผู้ร้องและโรงงาน รับทราบ ยินยอม และได้ทำข้อตกลงร่วมกันแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ