สนง.เกษตร จ.ลำปาง สำรวจศัตรูพืช ในแปลงพยากรณ์ข้าวโพด โดยระยะนี้เกษตรกรยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดหนอนกระทู้อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 454 ครั้ง

     ที่แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นายสมบัติ บุตรศรี บ้านทุ่งกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายชำนาญ  เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชํานาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจศัตรูพืช ที่พบในแปลงพยากรณ์ เพื่อดูและนำไปเป็นข้อมูลการระบาด

     ในการนี้ได้นำเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม ที่จะสามารถช่วยในการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้ในแปลงแบบผสมผสาน เพื่อกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมีวิธีการจับมาทำลาย การใช้กับดักกาวเหนียวดักจับตัวเต็มวัย การใช้เชื้อบีที พ่นเพื่อให้หนอนกิน และการใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ในกรณีเกิดการระบาดรุนแรง

     อย่างไรก็ตามในระยะนี้เกษตรกรยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะการเข้าทำลายพืช เกิดขึ้นในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น หนอนจะระบาดทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอด และใบข้าวโพดจนแหว่ง หรือกัดกินทั้งใบ ซึ่งจะพบตัวหนอนหลบซ่อนแสง อยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด โดยความเสียหายที่จะเห็นได้ชัด คือระยะต้นอ่อน อาจทำให้พืชตาย หากเป็นระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิต เสียหายร้อยละ 73 ของพื้นที่

     ทั้งนี้เกษตรกรมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 0 5435 6677 และ 0 5482 9698 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ