สนง.เกษตร จ.ลำปาง จัดงานรณรงค์ให้ความรู้การกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ป้องกันการขยายพันธุ์ ลดความเสียหายต่อผลผลิตในวงกว้าง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 451 ครั้ง

     ที่ลานรับซื้อผลผลิตการเกษตร นายวิเชียร หลักมั่น หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด หรือ การกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Fall Armyworm ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ในการนี้นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาเป็นเป็นประธาน และมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวนกว่า 200 ราย

     ในการจัดงานมีฐานการเรียนรู้ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้ทำการศึกษา อาทิ ฐานการสำรวจและการเฝ้าระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม ฐานทำความรู้จักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ฐานการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยวิธีการใช้สารเคมี โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ฐานการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ และฐานการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ) โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม

     อย่างไรก็ตามการจัดงานดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน สามารถควบคุมจำนวนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และป้องกันการขยายพันธุ์อันเป็นสาเหตุของการกัดกินต้นข้าวโพดของเกษตรกรในวงกว้าง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ