สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โดยขณะนี้ภาพรวมเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา อยู่ในเกณฑ์ปกติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 313 ครั้ง

     วันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

     สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันน้ำใน 2 เขื่อนใหญ่ ทั้งเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำรวม 70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 25 ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 14 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยขณะนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ในการนี้มีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ