คณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จ.ลำปาง ติดตาม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ได้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 322 ครั้ง

     คณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 6 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเถิน เพื่อติดตามสนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแล และแนะนำการดำเนินงานแก่กลุ่มผู้ผลิต รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง

     พร้อมกันนี้ทางด้านคณะทำงาน ยังได้แนะนำในเรื่องของการวางแผนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักและการบำรุงดิน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ