กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาถ่านหินและดินขาว สู่การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 648 ครั้ง

กฟผ.แม่เมาะ จัดสัมมนาถ่านหินและดินขาว ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและทรงคุณค่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง เปิดเวทีช่องทางสื่อสารและเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่สมาชิก ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือตอนบน และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพิพิธภัณฑ์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562 เรื่องถ่านหินและดินขาว ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) โดยมีนายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และมีนายอนุกูล ศิริพันธ์ ประธานชมรมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ทั่วประเทศ สำหรับถ่านหินและดินขาวเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและทรงคุณค่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กฟผ. สมาคมเครื่องปั้นดินเผา และหน่วยงานอื่น ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงได้นำมาพัฒนาให้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประชาชน นักเรียน นักศึกษา และรุ่นต่อไป ควรที่จะได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดสัมมนาผ่านเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ จะทำให้ได้รับทราบถึงความเป็นมา การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดลำปาง รวมถึงจะได้เพิ่มพูนองค์ความรู้แก่สมาชิก ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลถึงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงข้อมูลในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ กฟผ. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติต่อไป

ด้านนายภาวิช ภู่ศิริ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการสื่อสารในเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานและคุณค่า มากกว่าที่จะดำเนินงานอย่างโดดเดี่ยว ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ก่อให้เกิดการพัฒนาจนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนในภาคเหนือรับทราบ เห็นถึงประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่นตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ด้านพลังงาน ที่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการสร้างศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ โดยพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) ถือเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกของ กฟผ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ