จ.ลำปาง จัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 475 ครั้ง

     นายสัตวแพทย์ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศุภรัช ตุ้ยใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ และเหล่าเกษตรกร ร่วมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค–กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     นายสุทธิพงศ์ ชื้อโสภณ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดพิธีดังกล่าว เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย กรมปศุสัตว์ ทางจังหวัดลำปางจึงได้จัดพิธี เพื่อไถ่ชีวิตโค–กระบือ จำนวน ๗๐ ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้นำไปเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค–กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ