สนง.เกษตร จ.ลำปาง ตรวจประเมินการรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้เครื่องหมาย Q (Q Restaurant) สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

     นางขวัญเรือน เตชะสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากนายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการตรวจประเมินฯจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 7 หน่วยงาน ร่วมออกตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้เครื่องหมาย Q จังหวัดลำปาง หรือ Q Restaurant ที่ร้านครัวหมื่นคำ เลขที่ 493 หมู่ที่2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

     สำหรับเครื่องหมาย Q เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ใช้แสดงกับสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

     สินค้าที่แสดงเครื่องหมาย Q พร้อมรหัส เพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัยตามที่มีกำหนดไว้ โดยรหัสใต้เครื่องหมาย Q จะบ่งบอก ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง และชื่อผู้ได้รับใบรับรอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ