อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" สร้างความเข้มแข็งประชาชนดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 257 ครั้ง

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิเช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การฝึกอาชีพด้านการเกษตรหรือแปรรูปอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช และการให้บริการด้านการสาธารณสุข เป็นต้น โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และเหล่าข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495  และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เสด็จขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ