จ.ลำปาง นำร่องจัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันไข้เลือดออก ลดผู้ป่วยในพื้นที่ 13 อำเภอของลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 478 ครั้ง

     วันนี้ (1 สิงหาคม 2563) ที่บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยมีนายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในระยะเร่งด่วน 

     ในส่วนของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยถึง 448 ราย ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.08 เท่า แต่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง โดยอำเภอที่พบสูงที่สุด คือ อำเภอห้างฉัตร 126 ราย รองลงมาเป็นอำเภอวังเหนือ 47 ราย และอำเภอเกาะคา 58 ราย

     กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15.24 ปี เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำปางอยู่ลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศ จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ

     ทางจังหวัดลำปาง จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายในระยะเร่งด่วน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแก่ประชาชน กำหนดมาตรการทางสังคม และกฎหมาย การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลายระดับอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ