ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รับมืออุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝน ปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 592 ครั้ง

     ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้มีการนำเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัด รวมถึงเครือข่าย จัดการการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ Emergency Operation Centre : EOC ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 โดยมีนายเพิ่มวิทยา  กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม

     ซึ่งการฝึกดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบการปฏิบัติงาน และประเมินความพร้อมด้านบุคคล ทรัพยากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ ที่สอดคล้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ