สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่ อ.วังเหนือ ตรวจสอบแก้ไขปัญหา อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว หลังทำนบดินเสียหายชาวบ้านหวั่นเกิดอันตราย เนื่องจากเศษวัชพืชขวางทางระบายน้ำล้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 433 ครั้ง

     สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้รับรายงานถึงสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ในช่วงที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุซินลากู ช่วงวันที่ 1-3 สิงหาคม 2563 ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในปริมาณมาก จนล้นข้ามทำนบดิน ที่เสี่ยงต่อการทำให้ทำนบดินเสียหาย

     โดยนายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายสุเมธ  ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ

     ในเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลตำบลวังเหนือเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2527 ตัวทำนบดินยาว 88 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 16 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 1.1 ล้าน ลบ.ม. มีทางระบายน้ำล้นที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 70 ลบ.ม. ต่อวินาที แต่เนื่องจากบริเวณร่องชักน้ำของทางระบายน้ำล้น มีวัชพืชและเศษไม้อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำไหล ไม่สามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้ทัน น้ำจึงไหลล้นข้ามทำนบดินและกัดเซาะด้านท้ายทำนบดินเป็นหลุมลึกตลอดแนวทำนบดิน

     จากการตรวจสอบทำนบ ยังมีความแข็งแรง สามารถเก็บกักน้ำได้ตามปกติ แต่จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำไหลข้ามทำนบดินอีก เนื่องจากจะทำให้เกิดการกัดเซาะจนทำนบดินพังเสียหายได้

     สำหรับความเสียหายดังกล่าว สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้สนับสนุนรถขุดตักแบ็คโฮ เข้าไปขุดลอกวัชพืช และเศษไม้ออกจากร่องชักน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกทางระบายน้ำล้นได้สะดวก โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

     พร้อมกันนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ได้ชี้แจงให้ทางผู้ใหญ่บ้านแม่เฮียว เทศบาลตำบลวังเหนือ และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ทราบแล้ว ว่าอ่างเก็บน้ำแม่เฮียว กรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลวังเหนือไปดูแลบำรุงรักษาแล้ว ดังนั้นหากเทศบาลตำบลวังเหนือจะดำเนินการซ่อมแซม สำนักงานชลประทานที่ 2 ยินดีที่จะสนับสนุนให้คำแนะนำรูปแบบและแนวทางการซ่อมแซมที่เหมาะสม เพื่อให้อ่างเก็บน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ