จิตอาสาอำเภอเสริมงาม ปฏิบัติการกิจกรรม "คนลำปาง..ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 323 ครั้ง

นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง เปิดเผยว่า อำเภอเสริมงาม ได้ดำเนินงานกิจกรรม Big cleaning Day ภายใต้กิจกรรม "คนลำปาง..ร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" สัปดาห์ที่ 2 ในช่วงวันที่ 3-9  สิงหาคม 2563 โดยมีการรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ในหมู่บ้านและสถานศึกษา ซึ่งมีผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชน ร่วมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จำนวนทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน สำหรับผลการสำรวจจาก 6,955 หลังคาเรือน จำนวนภาชนะที่สำรวจ 35,998 ภาชนะ พบลูกน้ำจำนวน 102 หลังคาเรือน ภาชนะที่พบ 159 ภาชนะ คิดเป็น ค่า HI = 1.47 และค่า CI = 0.44 โดยภาชนะที่พบได้คว่ำและใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์เก็บขยะ ภาชนะ ในพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีปริมาณกว่า 20 กิโลกรัม

ทั้งนี้ นายอำเภอเสริมงาม ได้มอบนโยบายให้รณรงค์ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว สัปดาห์ละ 2 วัน โดยทุกวันอังคาร กำนันผู้ใหญ่บ้านจะประชาสัมพันธ์ เปิดสปอตรณรงค์ให้ประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และทุกวันศุกร์ อสม. จิตอาสา ร่วมรณรงค์สุ่มสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน และพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ทางอำเภอทราบทุกสัปดาห์

ขณะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 564 ราย และเสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยอำเภอที่มียอดผู้ป่วยสะสมสูงสุดตามลำดับ ดังนี้ อ.เมือง 188 ราย อ.ห้างฉัตร 145 ราย และ อ.เกาะคา 81 ราย อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3โรคคือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 และสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ