สนง.พลังงาน จ.ลำปาง จัดประชุมซ้อมแผน สภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ปี 63 นำร่องหน่วยงานต่างๆ สร้างความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนก และการสูญเสียต่อประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 371 ครั้ง

     วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในการนี้มีหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     นายจารุเกียรติ  ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี โดยนำมาจัดในส่วนภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความพร้อม ของระบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลำปาง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญ อาทิ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนในภาคเหนือเป็น ดังนั้นความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เชิงพื้นที่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

     นอกจากนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีการแบ่งเป็นการซ้อมแผน ในรูปแบบการแก้ไขสถานการณ์บนโต๊ะ โดยจำลองสถานการณ์ด้านพลังงานในสภาวะฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีการหารือแก้ไขปัญหา ให้ทันสถานการณ์แข่งกับเวลา ทั้งด้านการบริหารการใช้พลังงาน การปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง และการหมุนเวียนดับไฟฟ้า ให้แก่สถานที่ราชการที่สำคัญ การสร้างความเข้าใจภาคประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดผลกระทบ ที่จะเกิดกับประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจ ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ