สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1 จัดอบรมเสริมทักษะเฝ้าระวังภัยน้ำหลาก ในพื้นที่โซนใต้ ของ จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 319 ครั้ง

     ที่เถินปาร์ครีสอร์ท อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นำโดยว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการจัดครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รู้ ผู้นำชุมชน เขตพื้นที่ อ.เถิน อ.แม่พริก อ.สบปราบ อ.เสริมงาม และ อ.เกาะคา จำนวน 50 คน

     สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้รู้ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ให้สามารถเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มภายในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่ครอบคลุมเขตเตือนภัย ก็จะได้รับประโยชน์จากการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเตือนภัยอีกจำนวน 43 หมู่บ้าน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพส่งผลให้ชุมชนสามารถลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากพิบัติภัยน้ำหลาก ดินถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ