พาณิชย์ จ.ลำปาง จัดสัมมนา Forum สร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

     ที่ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดสัมมนา Forum สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเกษตรอินทรีย์ วิถีที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

     ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรู้ ด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการ การประกอบธุรกิจการค้า ให้สามารถแข่งขันได้ ภายใต้ระบบการค้าเสรี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ