นิเทศ ม.ราชภัฏลำปาง จัดเสวนาสังเคราะห์ ศึกษาข้อมูลบทเรียน เพื่อจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 335 ครั้ง

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีเสวนาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัญหา และถอดบทเรียนการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่า โดยในการเสวนาครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทีมวิจัยชุมชนโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดลำปาง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     โดยในการเสวนาได้มีการสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของจังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูล ในการจัดการปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวที นอกจากนี้ยังได้นำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดลำปาง แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับชุมชนต้นแบบ ระดับชุมชนเครือข่าย และระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง

     ทั้งนี้บนเวทีเสวนายังได้หารือเพิ่มเติม ด้านการวางแผนจัดตั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดลำปาง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอนาคตอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีอาจารย์ ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินเวที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ