โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน นำผู้อบรมทำความรู้จักโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 340 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมอาคารสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีนายสมบัติ  สมร่าง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วย นายอนันต์ อกกว้าง หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายวรวิทย์ สุวรรณจักร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจำนวน 40 คน จากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

     ในโอกาสนี้คณะครูและนักเรียน ได้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วลม และฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและประโยชน์ของเขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อให้ยุวชลกรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมชลประทาน และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน อันจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คณะครูและนักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ