สถานการณ์น้ำ จ.ลำปาง มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขอเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย พร้อมผลักดันจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดสรรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 823 ครั้ง

สถานการณ์น้ำ จ.ลำปาง มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขอเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย พร้อมผลักดันจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการพัฒนา จัดสรรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

วันนี้ (14 มกราคม 2563) ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563

โดยขณะนี้ทางจังหวัดลำปางยังไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติ ภัยแล้งด้านการเกษตร แต่ทางด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้มีการวางแผน จัดสรรน้ำ วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดพื้นที่ ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมง ปศุสัตว์ รวมถึงพื้นที่ชุมชน และยังมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ หากพื้นที่ไหนฝนทิ้งช่วง และมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคน้อย

ส่วนปัจจุบันสถานการณ์ของปริมาณน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปาง 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 53.136 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้ 49.586 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46.68

ในส่วนของเขื่อนกิ่วคอหมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 103.206 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้ 97.006 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 56.97 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาพรวมของปริมาณน้ำขณะนี้ยังคงเพียงพอต่อการใช้เพื่ออุปโภค บริโภคแก่ประชาชน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า ปี 2562 ที่ผ่านมาต้นทุนน้ำหลังจากฝนหยุดตกในช่วงฤดูฝนของจังหวัดลำปาง อยู่ที่ร้อยละ 86 ซึ่งแตกต่างจากปี 2563 ที่ปริมาณน้ำต้นทุนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึงเกือบหนึ่งเท่าตัว หรือ คิดเป็นร้อยละ 49 ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทุกฝ่ายยังคงทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมขอเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของผลผลิต

ในส่วนของแผนจัดการน้ำระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางระบุว่า จะมีการผลักดันจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม โดยให้ชลประทานสำรวจตรวจสอบศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจัดสรรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมยืนยันปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ