สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว แก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง นาข้าวเกษตรกรขาดน้ำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 405 ครั้ง

     สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง โดยนายศักดิ์สิทธ์  เสาร์คำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ได้นำเจ้าหน้า พร้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนที่ตกทิ้งช่วงเป็นระยะเวลายาวนาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าว โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 106 ราย ร้องขอความช่วยเหลือ จากสำนักงานชลประทานที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ ในการขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากคลองชลประทาน บริเวณทุ่งหลวง บ้านทรายมูล ส่งน้ำเข้าสู่คลองซอย และกระจายเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ลดปัญหาผลผลิตของเกษตรกรเสียหาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ