มท. ออกหนังสือด่วน ให้ทุกจังหวัดวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 437 ครั้ง

     นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย โดนมีใจความสำคัญใจความหนึ่งว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่นั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด วางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่างๆกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ