สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ด้านรองอธิบดีกรมชลฯ กำชับสร้างการรับรู้ประชาชน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 251 ครั้ง

     วันนี้ (14 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จ.ลำปาง นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน

     โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในการนี้ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ได้รายงานให้ที่ประชุมให้ทราบว่า ในส่วนของเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ทำการตรวจสอบสภาพเขื่อน ให้เป็นไปตามนโยบายกรมชลประทาน กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

     ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ บริหารจัดการน้ำด้วยความประหยัด พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ ตามแนวทางที่กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ