ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางลำปาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 622 ครั้ง

     วันนี้ (15 กันยายน 2563) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิด และอัญเชิญเกียรติบัตรมอบแก่ผู้ต้องขัง โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำกลางลำปาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง กรมราชทัณฑ์ ในการนี้มีนายวิษณุ  ถามา ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี

     นายไพรัตน์ ขมินทกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงให้มีการฝึกโครงการพระราชทานฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือทำ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

     โดยในปัจจุบันการฝึกโครงการดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปางจำนวน 219 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชายไทย 193 คน ผู้ต้องขังชายต่างชาติ 3 คน ผู้ต้องขังหญิงไทย 23 คนรวม 219 คนและผู้ต้องขังชายไทยทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง จำนวน 380 คน รวมทั้งสิ้น 599 คน ซึ่งปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 14 กันยายน 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ