จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดผลกระทบต่อประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 322 ครั้ง

วันนี้ (17 ก.ย. 63) จังหวัดลำปาง จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการฝึกเชิงอภิปราย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ด้านการรองรับสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในศูนย์บัญชาการหตุการณ์จังหวัด ศูนบัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรในพื้นที่โซนกลางของจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับการฝึกซ้อมปฏิบัติ จังหวัดลำปางได้กำหนดซ้อมในวันที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยแบ่งสถานที่ฝึกเป็น 3 โซน คือ โซนเหนือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ, โซนกลาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน และห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และโซนใต้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน ซึ่งจะดำเนินการฝึกประเภทภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคนถล่ม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ