อบจ.ลำปาง ห่วงใยเยาวชน จัดให้ความรู้การท้องก่อนวัยอันควร ลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 356 ครั้ง

     ที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563 โดยมีนายสุทธิศักดิ์  ธีระเชื้อ สาธารณสุขอำเภองาว เป็นประธาน และมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ให้การต้อนรับ

     นางสาวเพ็ญสิริ  ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ อบจ.ลำปาง กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน การทำแท้ง และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เด็กหญิงที่ตั้งครรภ์มีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆ

     ทางด้าน อบจ.ลำปาง เห็นความสำคัญของเยาวชนในสถานศึกษา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.5 จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ฐานการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานทำไมต้องคุยเรื่องเพศ ฐานถุงยางอนามัย ฐานทักษะการปฏิเสธ ฐานรู้จักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และฐานจากเด็กสู่วัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ในสถานศึกษาได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ