จ.ลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 460 ครั้ง

จ.ลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

     วันนี้ (15 มกราคม 2563) ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล หวังร่วมผนึกกำลังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 โดยมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กว่า  60  คนเข้าร่วม

     ซึ่งตลอดการอบรมมีการจัดกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติ “การจัดทำสื่อ infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์”โดย นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วย smartphone”โดย นายจิรวุฒิ สุเมธเทพานันท์  นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลกพร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตัดต่อผลิต VDO Clip ด้วย smartphone และการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการ Live Facebook”โดย นายรัชพล งามกระบวน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

     สำหรับการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนองตอบนโยบายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ