จัดหางานลำปาง เปิดพื้นที่ให้บริการรับสมัครงานพร้อมกับงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่าง 26 - 28 ก.ย. 63 บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 980 ครั้ง

จัดหางานลำปาง เปิดพื้นที่ให้บริการรับสมัครงานพร้อมกับงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่าง 26 - 28 ก.ย. 63 พร้อมขับเคลื่อนมาตรการจ้างงานผู้เรียนจบใหม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางเมทินี  สุริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้เปิดให้บริการรับสมัครงานพร้อมกับงาน Job Expo Thailand 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ย. 63 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โดยมีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานจำนวนกว่า 1,500 อัตรา

พร้อมกันนี้ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ Hall EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงาน พบกับตำแหน่งงานว่างไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับตำแหน่งงานร่วม 1 ล้านอัตรา แบ่งออก ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา ตำแหน่งงานพาร์ตไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา และตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทร. 0 5426 5049 และเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ