จิตอาสาพระราชทาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำความดีรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 304 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลดอนไฟและตำบลวังเงิน จำนวนกว่า 60 คน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ หมู่ที่ 1, 8 ตำบลดอนไฟ และหมู่ที่ 1, 2, 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปาง ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 1 คน สะสมรวม 854 คน และเสียชีวิตสะสม 1 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอที่พบผู้ป่วย 3 ลำดับ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง 330 ราย อ.ห้างฉัตร 168 ราย และ อ.เกาะคา 138 ราย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อีกทั้งป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ซึ่งหากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โทร. 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ