สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ร่วมกับกรมชลประทาน โดยเน้นย้ำให้บริหารจัดการน้ำ สอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 305 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง นายเกรียงกฤษณ์  แสนปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานครฯ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

     ในส่วนสำนักงานชลประทานที่ 2 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้รายงานให้ที่ประชุม ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ผ่านมาว่า มีพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เกิดฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลาประมาณตี 4 วัดปริมาณฝนได้ 51 มิลลิเมตร ทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณลำห้วยแก่น ลำห้วยท่าช้าง และพื้นที่บ้านเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยซ้อน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะเดียวกันทางด้านโครงการชลประทานเชียงราย ได้มีการเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมสนับสนุนในการร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุ

    อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานชลประทานที่ 2 รวม 2 อ่าง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 41 แห่ง มีปริมาณน้ำ รวมทั้งสิ้น 128 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 48 ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 307 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 239 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 สำหรับปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ จากการตรวจสอบยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อย 15 -20

     ทั้งนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำที่มั่นคง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ เน้นการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพิจารณาการใช้น้ำท่าจากแม่น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ใช้น้ำงดทำนาต่อเนื่อง สนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน และขอให้เก็บกักน้ำฝนช่วงเดือนสุดท้ายไว้ในภาชนะ หรือพื้นที่แก้มลิง ภายในพื้นที่ตนเอง เพื่อสำรองใช้ในฤดูแล้งถัดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ