คณะนักวิจัย ม.ราชภัฏลำปาง เดินหน้าขยายความร่วมมือและขับเคลื่อนแผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 310 ครั้ง

รศ. วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ รศ. ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าหารือ ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจ การจัดทำแผนงบประมาณ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าพบนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ณ ศูนย์บัญชาการรถไฟ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและขับเคลื่อน แผนงานวิจัย บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน

การหารือในครั้งนี้ ผศ. ฐิติกานต์ สุริยะสาร อ.ดร. ปัณณทัต กัลยา และ อ. ปิยะ วัตถพาณิชย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเข้าพบเพื่อรับฟังเสนอแนะในการทำแผนงานวิจัยดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ