จังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 428 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการรักษ์แม่น้ำวัง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) เทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสภาพและคุณภาพของแม่น้ำวัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองลำปาง ให้มีสภาพและคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น อีกทั้งจะสามารถพัฒนาให้แม่น้ำวังเป็นแหล่งที่ประชาชนจังหวัดลำปางได้ใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการใช้น้ำและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

จังหวัดลำปาง จึงเชิญชวนประชาชนทั่วไปและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณแม่น้ำวัง โดยเฉพาะในเขตเมือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 0 5426 5070

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ