มูลนิธิ พอ.สว.ออกหน่วยบริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 599 ครั้ง

     วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) ที่เรือนจำกลางลำปาง นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนพรัตน์  วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการทางด้านการแพทย์

     นายเพิ่มพล  เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิ พอ.สว. ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขัง สืบเนื่องจากเรือนจำเป็นเหมือนชุมชนหนึ่ง ที่มีประชากรอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และต้องการ การรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสังคมภายนอก โดยในส่วนของเรือนจำกลางจังหวัดลำปาง มีผู้ต้องขังอยู่ภายในเรือนจำทั้งสิ้นจำนวน 2,262 คน ซึ่งผู้ต้องขังเหล่านี้ ต้องการ การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้อย่างปกติ

     ซึ่งเรือนจำกลางลำปาง ได้ดำเนินการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้วยบุคลากรทางการแพทย์ จึงอาจทำให้การดูแลผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง โดยในวันนี้เรือนจำกลางลำปาง ได้นำผู้ต้องขังชาย หญิง เข้ารับบริการทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 250 คน โดยแบ่งเป็นด้านทันตกรรมชาย 30 คน หญิง 20 คน คัดกรองโรคทั่วไปชาย 80 คน การตรวจมะเร็งเต้านมหญิง 20 คน ฉีดวัคซีนโรคหัดชาย 30 คน หญิง 20 คน และการคัดกรองโรคเบาหวานความดันชาย 30 คน หญิง 20 คน

     ทั้งนี้ผู้ต้องขังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงจัดตั้ง มูลนิธิ พอ.สว. ขึ้น และได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ โดยมีพระองค์ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ โดยภายหลังจากสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ยังคงดำเนินต่อมา โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิต่อมาจวบจนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน และผู้ยากไร้ในถิ่นธุรกันดารสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ