แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 392 ครั้ง

วันนี้ (8 ต.ค. 63) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง ตามโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ กม. 6+700 - กม. 7+680 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานการประชุม

นายวันเฉลิม เจตะบุตร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าวว่า แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้จัดทำโครงการ ฯ นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างของโครงการ ฯ ที่ได้ทำการออกแบบต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

สำหรับการดำเนินการจะมีการขยายช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1037 ตอน ศรีชุม-แม่ทะ กม. 6+700 - กม. 7+680 จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และปรับปรุงทางบริเวณสามแยกที่ กม. 7+458 (ทางแยกโรงกระดาษ) โดยเพิ่มช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยวขวาให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 30,000,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ