เกษตร จ.ลำปาง มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ส่งต่อประชาชนปลูกบริโภคในครัวเรือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

     นางเยาวเรศ  ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ (MM) และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง (PM) ประจำเดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 10/2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

     ในการนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ให้แก่เกษตรอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรตำบล อาสาสมัครเกษตร หรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีพืชผักสวนครัวไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือน

     ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง จะได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ถึงมือเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปลูกและดูแลรักษาให้แก่เกษตรกร รวมถึงติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ