อสม.ตำบลเวียงเหนือ เตรียมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย 13 พ.ย. นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 454 ครั้ง

นางวรรณดี  ลอยสุวรรณ ประธาน อสม.ตำบลเวียงเหนือ เปิดเผยว่า ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนและประเมินผลการใช้สัญลักษณ์อย่างง่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผู้บริโภคใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีกว่าได้อย่างถูกต้อง โดยในปี พ.ศ. 2563 ทาง สสส. ผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการได้ขยายพื้นที่ดำเนินการจากตำบลเวียงเหนือเป็นอำเภอเมืองลำปาง โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการฯ ที่ลานหน้าถนนสายวัฒนธรรม ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานมี workshop กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาทำโมเดลขับเคลื่อนสุขภาพชุมชนโดยใช้เกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้แก่ กิจกรรมการตรวจอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการลด หวาน มัน เค็ม ในร้านแผงลอย ณ ถนนสายวัฒนธรรม (Food Street)และกิจกรรมแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้ อาทิ สาธิตผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ สาธิตการตรวจวัดความเค็มในอาหารด้วยเครื่องมือตรวจสอบอาหารอุปกรณ์ความเค็ม Dretec Salt Meter (Startup Supply) สาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น สาธิตตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารด้วยชุดทดสอบ SI2 และสาธิตตรวจปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มด้วยเครื่องตรวจสอบเบื้องต้น

จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ