แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งปิดทางหลวงหมายเลข 1 บางช่วง เพื่อยกระดับความปลอดภัยการจราจร

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 471 ครั้ง

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1  เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน สบปราบ – เกาะคา และทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ที่ กม. 691+231

โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะทำการ IMPROVEMENT OF EXISTING PEDSTRIAN BRIDGE STA.691+519 เพื่อติดตั้งพื้นสะพานลอยในเส้นทางบริเวณดังกล่าวนี้ ในวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางดังกล่าว ใช้เส้นทางเบี่ยงการจราจรและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0 5422 8246 ต่อ 16

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ