พช. จัดโครงการ CDD Young Designer Contest ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าผ้าไทย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 328 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครประกวดผลงานการออกแบบชุดผ้าไทย โครงการ CDD Young Designer Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERDAY EVERWEAR" ตั้งแต่วันนี้ - 27 พ.ย. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (วัน และเวลาราชการ)

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เปิดเผยการรับสมัครประกวดผลงานการออกแบบชุดผ้าไทย โครงการ CDD Young Designer Contest ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERDAY EVERWEAR" ตั้งแต่วันนี้ - 27 พ.ย. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (วัน และเวลาราชการ) โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบด้วย (1).ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 - 30 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (2).ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และระดับการศึกษา (3).กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไป ผู้สมัครสามารถเข้าแข่งขันได้เพียงจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) เท่านั้น (4). กรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครเข้าประกวดในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) หรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาก็ได้ แต่ต้องเลือกเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น (5). ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา (ตามทะเบียนบ้าน) หรือจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถาบันการศึกษา (กรณีนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา) และ (6). สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้าประกวดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยผู้สมัครเข้าประกวดสามารถเลือกสมัครได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร. 0 5426 5055

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ