สนง.ชลประทานที่ 2 ลำปาง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ ระบุมีจำนวนจำกัดแนะเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 378 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง นายสถิต  โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานครฯ วานนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) โดยมีดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

     ในการนี้รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 475 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำรวม 152 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 41 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 173 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 307 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 150 ล้านลูกบาศก์เมตร

     ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำวัง น้ำอิง น้ำกก และน้ำน่าน มีปริมาณน้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่ง และมีแนวโน้มลดลง สำหรับการเพาะปลูกพืชตามแผน 708,600 ไร่ แบ่งเป็นข้าว 698,500 ไร่ ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว 267,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38 ส่วนพืชไร่พืชผัก 5,000 ไร่ ทำการเก็บเกี่ยวแล้วทั้งหมด และไม่มีรายงานผลผลิตเสียหาย

     ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ให้ทางโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีจำกัด พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทำการเพาะปลูกพืชพืชใช้น้ำน้อยเป็นหลัก ในส่วนของแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จากการคำนวณพบว่ามีความต้องการใช้น้ำปริมาณ 126 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและรักษาระบบนิเวศ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร และน้ำสำหรับทำการเกษตร 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ