พาณิชย์ลำปาง เยี่ยมผู้ประกอบการเซรามิก หลัง COVID-19 ระบาด ระบุยอดขายเป็นไปในทิศทางบวก พร้อมแนะช่องทางจำหน่ายเพิ่ม รองรับกลุ่มผู้ซื้อทุกมิติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 340 ครั้ง

     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง นำโดยนางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสุกัลณี  เสนานุช ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตรวจติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเซรามิกภายหลังการระบาดของ COVID-19 เพื่อติดตามภาวะการค้า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

     ภาวะดังกล่าวส่งผลให้การผลิต การบริหารจัดการเปลี่ยนไป โดยสถานประกอบการ ได้มีการหมุนเวียนคนงานในแต่ละแผนกการผลิต ทั้งยังมีลดขนาดกิจการ ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ซึ่งในแต่ละสถานประกอบการ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณสินค้าค้างสต๊อก แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้สำหรับแนวโน้มการค้า เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีคำสั่งซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

     โดยปัจจุบันเมื่อเทียบกับเดือน มีนาคม – กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงงานได้รับผลกระทบ เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อลดลง ลูกค้าระงับการสั่งซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ต้องชะลอการผลิต ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นมาเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามา หากเทียบกับปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกัน ลดลงถึงร้อยละ 50 ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของสินค้า เช่น สินค้าประเภทพาชนะใส่อาหาร (Table ware) ได้รับผลกระทบทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ต่างได้รับผลกระทบ จึงส่งผลให้สินค้าประเภทดังกล่าวมีความต้องการลดลง

     แต่ในทางกลับกันสินค้าเซรามิก ประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน กระถางต้นไม้ เครื่องครัว มีความต้องการสูงสำหรับตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดอเมริกา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสอยู่บ้าน และมีเวลาดูแลและตกแต่งบ้านมากขึ้นทำให้สินค้าเหล่านี้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จากการลงพื้นที่ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มการจำหน่าย ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรองรับลูกค้าในทุกมิติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ