26-27 พ.ย. นี้ เตรียมพบงาน "สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน" ณ บริเวณลานหน้าโรงอาหาร กฟผ.แม่เมาะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 314 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 (17 จังหวัดภาคเหนือ) กำหนดจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหน้าโรงอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดนำร่อง ดำเนินกิจกรรมในภาพรวมของกลุ่มส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 6 (17 จังหวัดภาคเหนือ) กำหนดจัดกิจกรรม “สินค้าคุณภาพ ตลาดนัดชุมชน เพื่อคนโรงงาน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานหน้าโรงอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบาย Big Brother for Marketing โดยกำหนดให้มีการจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสทางการตลาดแก่วิสาหกิจขนาดย่อยและเล็ก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ให้มีตลาดในการขายสินค้า โดยเอาการตลาดนำการผลิต “สินค้าผลิตได้ ขายได้ อยู่ด้วยกันได้” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค สินค้า SMEs และ OTOP รวมทั้ง สินค้าเกษตรแปรรูป จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมและจับจ่ายใช้สอย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยผู้ประสานงาน นางสาวชาลิสา ชมพูชัย โทรศัพท์ 090-317-2865

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ