ม.ราชภัฏลำปาง จัดงานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 11 หนุนเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 280 ครั้ง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้งที่ 11” ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งร่วมกัน ส่งเสริมให้ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึก รักและตระหนัก ถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 6 คณะ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้บรรยากาศของเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์ และภาคความบันเทิง อาทิเช่น กิจกรรม LPRU Music Festival โดยสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ กิจกรรมกาดหมั้วขายสินค้าและอาหาร การจุดบอกไฟดอก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง การประกวดกระทงฝีมือ โดยคณะวิทยาการจัดการ การจัดแสดงโคมไฟประดับ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ โดยนักศึกษาชมรมสิงห์ภูเขา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ