กฟผ.แม่เมาะ เตรียมหนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

ที่ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ทางด้าน ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการจาก กฟผ.แม่เมาะ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่เมาะ กรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการในอำเภอแม่เมาะ จำนวน 32 ราย ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ทำร่วมกับ STeP

 

ในการคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้มีการนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงถาม-ตอบกับคณะกรรมการ ภายในระยะเวลา 6 นาที ซึ่งผลการคัดเลือกจะประกาศภายในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อนำผู้ผ่านเข้ารอบไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจเชิงนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมต่อการทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ